Аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС-АУДИТ"

Все про процес трансформації фінансової звітності. Формати трансформації МСФЗ.

Все про процес трансформації фінансової звітності. Формати трансформації МСФЗ.

МСФЗ, як відомо, регулюють процеси, які пов'язані з складанням звітності про фінансове становище. Ці стандарти пояснюють питання, які можуть виникнути в момент розкриття, визнання та оцінки статей звітності.

Що таке трансформація фінансової звітності? читати тут >>>


процес трансформації фінансової звітності формати трансформації МСФЗ

Поки в багатьох країнах складати фінансовий звіт можна згідно з національними стандартами, а пізніше вносити необхідні поправки, щоб поступово здійснити перехід на МСФЗ. Цей процес носить назву - "трансформація". Трансформація фінансової документації за вимогами міжнародних стандартів відбувається на підставі звітності, складеної відповідно до національних стандартів. Цей процес можна виконати за допомогою коригування елементів класифікації та оцінки об'єктів бухгалтерського обліку. Мета - приведення фінансової звітності до формату МСФЗ.

Трансформація МСФЗ.

Трансформація МСФЗ

Це процес, що полягає у внесенні необхідних коригувань (поправок) відповідно до МСФЗ в статті звітності, яка була підготовлена ​​раніше за національними стандартами обліку. Проводиться ця процедура повинна на звітну дату. Трансформація звітності - це звід таблиць, які показують перехід національних статей фінансового звіту і балансових статей до показників по МСФО. Головний недолік цієї процедури полягає в неможливості ведення паралельного обліку. Відповідно в період між звітними датами оперативно надати інформацію керівництву або зацікавленим особам не надається можливим. До того ж звітність, яка була отримана після трансформації, дещо не точна. Сумарний ризик помилок трохи вище, ніж при паралельному обліку, а похибка становить 10-50%. Трансформація звітності - це звід таблиць, які показують перехід національних статей фінансового звіту і балансових статей до показників по МСФО. Головний недолік цієї процедури полягає в неможливості ведення паралельного обліку. Відповідно в період між звітними датами оперативно надати інформацію керівництву і зацікавленим особам не представляється можливим. До того ж звітність, яка була отримана після трансформації, кілька неточна. Сумарний ризик помилок трохи вище, ніж при паралельному обліку, а похибка становить 10-50%. Фахівець, який займається трансформацією звітності, може самостійно вибирати методику і визначати етапи процедури. Вибір безпосередньо залежить від таких суб'єктивних факторів, як особливості організації обліку, специфіка фінансово-господарської діяльності, наявність тимчасових ресурсів (фінансових і людських), облікова політика і ступінь деталізації звітності. На жаль, немає єдиного задекларованого підходу до здійснення трансформації, тому кожному бухгалтеру та економісту доводиться розробляти індивідуальний алгоритм. До того ж дозволяється самим підбирати методику і етапи, які будуть застосовуватися до трансформації звітності в МСФЗ.

План трансформації фінансової звітності по МСФО.

Підготовчі заходи:

 • доскональне освоєння головних приписів, що стосуються документації, згідно з МСФЗ;
 • порівняльний аналіз міжнародних і національних стандартів, виявлення відмінностей і розбіжностей в оцінках;
 • доскональне вивчення умов застосування МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ»;
 • формування облікової політики підприємства згідно приписів міжнародних стандартів фінансової звітності.

Процес трансформації:

 • порівняльний аналіз облікової політики, яка підготовлена ​​відповідно до МСФЗ і національних стандартів, виявлення обсягу коригувань;
 • збір інформаційних матеріалів, які вимагають здійснення трансформації; підготовка робочої документації, підбір формату елементів фінансової звітності;
 • проведення коригувань, реклассификации; формування вихідного балансу;
 • складання Балансу і Звіту про прибутки і збитки згідно з концепцією МСФЗ;
 • формування Звіту про зміну капіталу, Звіту про рух грошових коштів та Пояснень до звітності згідно вимог МСФЗ.

Послетрансформаціонние дії:

 • формування необхідних додаткових форм звітності;
 • трансформаційні коригування за МСФЗ всіх елементів звітності, що враховують інфляцію;
 • переведення елементів фінансової звітності в іноземну валюту.

Трансформація фінансової звітності підприємства в формат МСФЗ.

Повна трансформація

Цей метод вносить необхідні корективи, за допомогою яких усуваються виявлені відмінності та невідповідності між МСФЗ та національними стандартами в діючій системі бухгалтерського обліку. Коригування здійснюється на підставі інформації з первинної документації. Така інформація згідно з МСФЗ представляється в умовах гіперінфляції. Фінансова звітність подається в національній валюті.

 

Повна трансформація з урахуванням гіперінфляції

Цей метод, як і попередній, вносить всі необхідні зміни. Фінансова звітність надається відповідно до вимог МСФЗ в національній валюті з відповідними змінами, які враховують зрушення купівельної спроможності грошей.

 

Повна трансформація з урахуванням вимог щодо перерахунку показників в іноземну валюту

Даний спосіб трансформації вимагає переклад фінансових звітів з національної валюти в стабільну іноземну. Це відбувається в разі гіперінфляції, щоб можна було порівняти з подібними закордонними організаціями або для об'єднання із закордонним материнським підприємством.

 

повна конверсія

Даний метод полягає в паралельному подвійному обліку. Цей метод паралельного ведення обліку підходить для компаній, що працюють з використанням бухгалтерського програмного забезпечення для обліку всіх фінансово-господарських операцій. При цьому компанії будуть мати можливість надавати повний пакет фінансової звітності, передбачений як російськими ПБО, так і IAS.

 

поетапна конверсія

Компанії, які ведуть бухгалтерський облік вручну, користуються поетапної конверсією. Вони надають інформацію по МСФО в кілька етапів і одночасно ведуть комп'ютеризований бухгалтерський облік. Причому комп'ютеризація вводиться поступово в кожній з областей обліку. Нові області обліку з'являються в роботі після того, як введені попередні зони і вже успішно функціонують. Для того, щоб надати потрібну інформацію згідно з МСФЗ, області обліку, що не охопили методом подвійного обліку, варто здійснювати коригування порівнянні з МСФЗ.

 


Трансформація фінансової звітності поступові кроки.

Оскільки фінансова інформація є важливим інструментом для прийняття обміркованих і раціональних рішень, вона повинна бути високої якості. Саме від цього фактора залежить кількість залучених інвестицій і обсяг капіталу. А з цього випливає подальший стан фінансів підприємства і його розвиток на ринку. Всім країнам, які прийняли міжнародні стандарти, необхідно починати перекваліфікацію кадрів з метою вивчення МСФЗ, а також позиціонування себе в ролі рівноправного партнера. Це дозволить максимально ефективно і вигідно користуватися всіма можливостями на міжнародному ринку капіталу.

28/11/2019 14:14:50
0
2128

text_comments

text_note