Аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС-АУДИТ"

Аудиторська перевірка бухгалтерської звітності підприємства.

Аудиторська перевірка бухгалтерської звітності підприємства.

 

 • Аудиторський висновок фінансової бухгалтерської звітності

  • В яких випадках складається аудиторський висновок

  • Яким буває думку аудитора аудиторського висновку

  • Користувачі аудиторського висновку

  • Підіб'ємо підсумки

 

 • Аудиторська перевірка бухгалтерської звітності підприємства

  • Аудиторський висновок бухгалтерської звітності: вимоги до документа

  • Які позиції має право висловити аудитор?

 • Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності та його види на прикладі підприємства 2, Аудит - Курсова робота Витяг з тексту

Аудиторський висновок щодо фінансової бухгалтерської звітності.

Что такое аудиторское заключение по финансовой бухгалтерской отчетности

Аудиторський висновок про бухгалтерську звітність являє собою експертну думку кваліфікованого аудитора щодо достовірності змісту складеної в установі звітності. Структура бланка, необхідність його оформлення і регламентовані правила складання. Аудиторський висновок щодо фінансової бухгалтерської звітності оформляють на базі зібраних відомостей в ході аудиторського моніторингу. До її реалізації залучаються сторонні аудитори, які представляють незалежну від керівництва компанії точку зору. Документ наділений юридичною силою і може служити підставою для внесення коригувань в звітні дані.

 

Порядок складання аудиторського висновку про бухгалтерської звітності.

Діє у випадках, коли ініціація аудиту звітності є обов'язковою процедурою: для акціонерних товариств; за участю цінних паперів підприємства в організованих торгах; для кредитних структур; для інвестиційних організацій; для юридичних осіб, що спеціалізуються на наданні страхових послуг. Аудиторський висновок до бухгалтерської звітності обов'язково. Наявні підстави для аудиту повинні бути прописані в статутний документації. При бажанні керівництво компаній, що не згаданих в Законі, може зробити аудиторський висновок бухгалтерської звітності невід'ємним елементом підведення фінансових підсумків за результатами року. Такий аудит буде носити ініціативний характер, його необхідність регламентується тільки локальними актами фірми. Чи є аудиторський висновок частиною бухгалтерської звітності - звіт аудитора не належить до форм обов'язкової звітності.

 

Аудиторський висновок щодо фінансової бухгалтерської звітності(зразок).

Аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бух. звітності, повинно мати: заголовок форми документа; перерахування сторін процедури перевірки - хто є перевіряється особою, хто виступає в ролі аудитора; вказівка ​​реєстраційних даних для обох учасників аудиту; форма бухгалтерської звітності для аудиторського висновку, список звітів, які були перевірені і проаналізовані; підсумкове експертну думку щодо ступеня достовірності заповненої звітності; проставлена ​​дата закінчення перевірки; підпис експерта. Аудиторський висновок щодо фінансової бухгалтерської звітності, приклад якого представлений в додатках ФСАД 1/2010, один з яких ви можете скачати нижче, включає в себе інформацію: про обсяг виконаних робіт аудитором; вказівка ​​фахівцем обставин, які здатні значно вплинути на рівень достовірності звітності підприємства; як розподіляється відповідальність за перевірену звітність між аудиторським підприємством і замовником процедури. Аудиторський висновок щодо фінансової бухгалтерської звітності складається в письмовому форматі на паперовому носії. Документ прошивається і нумерується разом з комплектом звітності. Мінімальна кількість примірників дорівнює двом - по одному для аудиту і аудитора. Аудиторський висновок про достовірність бухгалтерської звітності може формуватися тільки після того, як перевіряючий переконається в досягненні поставленої мети. Думка аудитора стосується кількох аспектів: відповідає розглянута звітність правилами складання звітної документації; надають виявлені спотворення істотний вплив на підсумки в звітах. Порядок отримання аудиторського висновку бухгалтерської звітності передбачає оцінку повноти складу звітності, правильності її змісту, відповідності відображеної інформації закріпленим обліковою політикою прийомам ведення обліку. Додатково виявляється ступінь обгрунтованості оціночних показників, визначається, наскільки точно і достовірно представлені звіти відображають господарську діяльність за рік.

 

Якою буває думка аудитора.

Каким бывает мнение аудитора, якою бувае думка аудитора

Основною частиною аудиторського висновку є думка аудитора про достовірності звітності. Залежно від результатів перевірки воно може бути:

 1. немодифікованим. При цьому аудитор висловлює думку про те, що перевірена звітність в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан компанії і результати її діяльності.
 2. Модифікованим. Такий висновок видається, якщо перевіряючий виявив суттєві викривлення даних, або, коли у нього не було можливості провести повноцінну перевірку через нестачу інформації.

Модифіковане думка може бути наступних видів:

 • думка з застереженням - коли спотворення або недолік інформації є суттєвими, але не всеосяжними;
 • негативну думку - якщо виявлені всеосяжні спотворення даних;
 • відмова від висловлення думки - якщо не було можливості отримати інформацію і відсутність даних зробило всеосяжний вплив на результат перевірки.

Якщо перевіряючий склав аудиторський висновок по бухгалтерській звітності без проведення перевірки або його висновки явно суперечили наданими документами, такий висновок визнається завідомо неправдивими. Рішення про визнання висновку помилковим може прийняти тільки суд.

Незалежно від висловленої думки аудиторський висновок має включати:

 • Перелік осіб, для яких складається висновок (зазвичай це власники чи керівники компанії, що перевіряється).
 • Інформацію про компанії, що перевіряється.
 • Думка аудитора.
 • Підстава для висловлення думки.
 • Ключові питання аудиту. Даний розділ заповнюється при аудиті компаній, цінні папери яких обертаються на організованому ринку. Перелік ключових питань залежить від особливостей бізнесу компанії, що перевіряється.
 • Додаткову інформацію - надається в разі потреби.
 • Відповідальність керівництва за достовірність звітності із зазначенням конкретних відповідальних осіб.
 • Відповідальність аудитора за проведену перевірку.
 • Обов'язок аудитора надати інші звіти (якщо вона передбачена договором).
 • ПІБ та підпис керівника аудиту.

Користувачі аудиторського висновку.

У першу чергу, аудиторський висновок призначений для керівництва і власників компанії. Якщо ж компанія підлягає обов'язковому аудиту, висновок необхідно надати в органи статистики. Чи потрібно здавати аудиторський висновок до податкових органів - питання неоднозначне. З одного боку, воно не згадується як складова частина бухгалтерської звітності. Але з іншого боку, зазначено, що підсумкова частина висновку при обов'язковому аудиті повинна додаватися до звіту. Тому на практиці компанії, що підлягають обов'язковому аудиту, щоб уникнути суперечок, зазвичай надають підсумкову частину висновку і податківцям. За рішенням власників аудиторський висновок може бути надано й іншим зовнішнім користувачам - банкам, інвесторам, контрагентам при підписанні великих контрактів та ін.

Підіб'ємо підсумки.

виды аудиторский проверок

Аудиторська перевірка бухгалтерської звітності підприємства може бути обов'язковою або ініціативною. За підсумками обов'язкової перевірки видається аудиторський висновок, що містить обгрунтована думка перевіряючого про достовірність звітності. Висновок надається засновникам компанії, контролюючим органам та іншим зовнішнім користувачам за рішенням власників.

19/11/2019 11:53:57
0
5504

text_comments

text_note