Аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС-АУДИТ"

Коли учасник, акціонер або засновник може ініціювати проведення аудиторської перевірки в компанії? Чи є термін давності по проведенню аудиту?

Коли учасник, акціонер або засновник може ініціювати проведення аудиторської перевірки в компанії? Чи є термін давності по проведенню аудиту?

Чи може один із засновників (учасників, акціонерів) ініціювати проведення аудиторської перевірки в компанії? Чи є термін давності по проведенню аудиту?

 

Учасник, акціонер або засновник компанії може ініціювати проведення аудиторської перевірки в компанії в різних ситуаціях, залежно від законодавства та статутних положень компанії. Ось декілька можливих випадків, коли така ініціатива може бути започаткована:

Підозра на фінансові недоліки або нечесну діяльність: Якщо учасник, акціонер або засновник має підстави вважати, що в компанії можуть бути фінансові недоліки, шахрайство або порушення внутрішніх процедур, вони можуть запитати проведення аудиту для виявлення можливих проблем.

Сумніви у достовірності фінансової звітності: Якщо учасник, акціонер або засновник має сумніви щодо достовірності фінансової звітності компанії, вони можуть вимагати проведення аудиту, щоб переконатися в правильності фінансової інформації.

Зміна керівництва компанії: При зміні керівництва компанії, учасник, акціонер або засновник може запросити аудиторську перевірку для отримання об'єктивної оцінки фінансового стану компанії та її операцій.

В кожному випадку необхідно переглянути законодавство та статутні положення компанії, оскільки вимоги щодо ініціювання аудиту можуть різнитися в залежності від юрисдикції та типу компанії.

 

 

Сьогодні про це ми поговоримо про:

    Аудиторська перевірка в ТОВ.
    Аудиторська перевірка в АТ.

 

 

 

аудиторська перевірка компанії


Аудиторська перевірка в ТОВ.

За загальним правилом в ТОВ рішення про проведення аудиту, виборі аудитора і визначення розміру оплати його послуг приймають загальні збори учасників.

Таке рішення приймається більшістю голосів.

У законі про «Про Товариства з обмеженою відповідальністю» передбачає два різних випадки призначення аудиторської перевірки:

    з ініціативи та за рахунок товариства;
    так і з ініціативи і за рахунок учасника товариства;

Якщо аудит проводиться на вимогу учасника ТОВ, то рішення загальних зборів учасників Товариства про проведення аудиторської перевірки та виборі аудитора не вимагається. Загальні збори в даному випадку вирішує лише питання про можливість компенсації витрат учасника на проведення аудиту.

 

аудиторська перевірка в А.Т.


Аудиторська перевірка в АТ.

В акціонерних товариствах рішення про вибір аудитора приймають загальні збори акціонерів, а визначення розміру оплати його послуг розглядається радою директорів (наглядовій радою) компанії.

Важливо!

Окремий акціонер може вимагати проведення перевірки, якщо він володіє 10 або більше відсотками голосуючих акцій.

 

не пускають аудитора? Що робити?
 

Що робити коли, аудитора не допускають до проведення аудиту?

Незважаючи на рішення вищих суддів, на практиці деякі учасники і директора пручаються в проведенні аудиту за ініціативою одного з учасників Товариства.

Якщо професійного аудитора не допускають до проведення аудиту, то учасник Товариства має право звернутися до суду і надати докази безрезультатного звернення учасника ТОВ до виконавчих органів Товариства з вимогою надати необхідну інформацію.

Наприклад, в одній з судових баталій, учасник Товариства ініціював аудит, однак виконуючий обов'язки директор, не надав документи, необхідні для проведення аудиторської перевірки.

Суд виніс рішення на користь учасника, зазначивши, що оскільки документально підтверджені статус учасника Товариства, а невиконання його вимоги про надання запитаних документів, порушує його права як учасника ТОВ.

Таким чином, учасник Товариства має право ініціювати проведення аудиту, а Товариство зобов'язане надати аудитору можливість ознайомитися з бухгалтерськими книгами та іншою документацією необхідної для проведення перевірки, в порядку, встановленому законодавством про аудиторську діяльність.

Чи може засновник (учасник, акціонер) замовити перевірку за «старі» періоди?

Чи може один із засновників ТОВ або акціонерів АТ вимагати проведення аудиторської перевірки компанії в 2020 році, наприклад, за 2017 рік?

Чи є термін давності по проведенню аудиту?

Будь-яких строків давності по проведенню аудиту Закон не встановлює.

Як ми вже відзначали, Товариство на вимогу свого учасника зобов'язане надати аудитору, залученому таким учасником, всі необхідні для перевірки документи. Але якщо термін зберігання документів закінчився, то відповідно, Товариство нічого не надасть аудитору.

Важливо!

Засновник може вимагати проведення аудиторської перевірки за будь-який період, а терміни давності обмежуються тільки термінами зберігання бухгалтерських документів.

Нагадаємо, що загальним правилом термін зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності складає не менше п'яти років.

Все найцікавіше про податки, право та бухгалтерському обліку від провідної аудиторської компанії в Україні ТОВ "Комплаєнс Аудит".

22/11/2019 21:37:17
0
1880

text_comments

text_note