Аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС-АУДИТ"

Навіщо потрібен ініціативний аудит? Що він таке?

Навіщо потрібен ініціативний аудит? Що він таке?

Буває, що замовники відмовляються від роботи з компанією без пояснення причин, а банки відмовляють у видачі кредитів. Чому таке відбувається і як це виправити?


Що таке ініціативний аудит?

В одному київському рекламному агентстві стали відбуватися дивні речі: податкова без кінця закидає вимогами про сплату податків і дачі пояснень по звітності, блокує розрахункові рахунки, замовники відмовляються від роботи з агентством без пояснення причин, банки відмовляють у видачі кредитів. Власники бізнесу, не будучи фахівцями в області бухгалтерського обліку та оподаткування, вирішили залучити до вирішення проблеми професіоналів і замовити ініціативний аудит.

Що таке ініціативний аудит?

Ініціативний аудит - це аудиторська перевірка, яка проводиться за рішенням засновників або керівництва підприємства.

Основною метою ініціативного аудиту є аналіз стану бухгалтерського, податкового або управлінського обліку. Ініціативний аудит може проводитися в процесі підготовки до річної бухгалтерської звітності або з метою підтвердження достовірності фінансової звітності, а також виявлення порушень при веденні обліку. Результатом проведення ініціативного аудиту є формування зводу зауважень, встановленого в ході аудиту та видача рекомендацій щодо усунення даних зауважень.

Федеральний закон про аудиторську діяльність № 307-ФЗ не містить поняття «ініціативний аудит», тому ініціативний аудит проводиться за тією ж методикою, що і обов'язковий. Відмінність полягає лише в тому, що ініціативний аудит проводиться за бажанням замовника, а не на вимогу закону.

Дуже часто, особливо на етапі активного зростання, власники бізнесу змушені вдаватися до послуг аудиторських компаній для проведення ініціативного аудиту. Цілі проведення ініціативного аудиту можуть бути найрізноманітніші, вони можуть бути пов'язані:

  • необхідністю аналізу існуючої системи обліку та вибудовування системи на перспективу;
  • появою будь-яких проблем на підприємстві фінансового характеру;
  • бажанням власника або керівника упевнитися в правильності ведення обліку на підприємстві та компетентності головного бухгалтера;
  • необхідністю отримання кредиту;
  • підготовкою до змін в структурі бізнесу внаслідок відкриття нових напрямків;
  • перевіркою ефективності господарської діяльності організації при її продажу або купівлі;
  • з іншими обставинами, які вимагають особливого контролю над діяльністю компанії, підрозділами підприємства та бухгалтерським (фінансовим) обліком.

Паралельно виконанню основної мети проведення ініціативного аудиту, можуть бути вирішені і допоміжні завдання. Наприклад, інвентаризація активів організації, оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві, перевірка благонадійності партнерів по бізнесу і т.д.

Так, наприклад, до нас звернувся підприємець, який вирішив купити готовий бізнес з продажу запасних частин. Після проведення ініціативного аудиту компанії з'ясувалося, що більша частина дебіторської заборгованості була сумнівною через недобросовісність контрагентів-покупців, товарні залишки на складі не відповідають даним бухгалтерського обліку, має місце суттєва заборгованість по податкам не відображена в балансі компанії на звітну дату. За підсумком аудиту підприємець вирішив не купувати цей бізнес.

Ініціативний аудит включає в себе як аудит всієї компанії, так і окремих елементів обліку, в залежності від цілей, які ставляться перед аудиторами.

Як ініціативний аудит може допомогти компанії?

Найбільш популярним напрямком ініціативного аудиту, за нашими спостереженнями, є податковий аудит. Посилення тиску з боку фіскальних органів все частіше змушує підприємців замислюватися над питаннями правильності обчислення податків і зборів, уникнення нелегальних схем підприємницької діяльності і т.п. Податковий аудит оцінює існуючу систему оподаткування окремо взятого підприємства і групи компаній, визначає існуючі ризики і проблемні ділянки обліку, дати рекомендації щодо оптимізації структури компанії і мінімізації податкових ризиків.

Наприклад, після проведення податкового аудиту виробничої компанії з'ясувалося, що на балансі у компанії відсутні виробничі потужності, в штаті немає виробничого персоналу, необхідного для підтримки виробничого процесу, відсутні склади у власності або в оренді для зберігання сировини і готової продукції. Сукупність даних обставин дозволила зробити висновок про отримання компанією необгрунтованої податкової вигоди за Постановою Пленуму ВАС від 12.10.2006 № 53 і, як наслідок, ризику донарахування істотних сум податків і зборів.

Головним завданням ініціативного аудиту є підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень. При цьому будь-яке рішення приймається з урахуванням можливих фінансових, податкових, юридичних, управлінських ризиків, викладених в звіті.

Висновки і рекомендації, зроблені після проведення ініціативного аудиту, дозволяють оптимізувати організацію роботи бухгалтерії, виробити фінансову тактику, оптимізувати податкові виплати, прийняти правильні управлінські рішення.

У разі рекламного агентства, описаного на початку статті, причина проведення ініціативного аудиту була продиктована життєвою необхідністю, так як відсутність замовників і постійні блокування розрахункових рахунків могли привести компанію до краху. Своєчасне проведення аудиту, надання власникам рекомендацій щодо усунення численних поточних порушень і зміна головного бухгалтера дозволили налагодити облік в агентстві, вирішити проблеми з податковою, отримати кредит, брати участь в тендерах і залучати нових замовників.

ТОВ Комплаенс-Аудит професійно займається проведенням ініціативного аудиту та наданням аудиторських послуг підприємствам з різних галузей діяльності. Звертайтесь до професіоналів!

02/12/2019 14:33:17
0
1332

text_comments

text_note