Аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС-АУДИТ"

Трансформація фінансової звітності

Трансформація фінансової звітності

На сьогоднішній день трансформація фінансової звітності відповідно до МСФЗ є важливим завданням для підприємств України, оскільки МСФЗ - універсальна мова спілкування у всесвітній економіці. (примітки до фінансової звітності за мсфз )

 1. Хто повинен застосовувати МСФЗ.
 2. Головні переваги впровадження МСФЗ.
 3. Метод застосування МСФЗ .
 4. Основні кроки процесу переходу компанії на МСФЗ.

Суть трансформації полягає в перетворенні фінансової звітності відповідно до вимог, зазначених міжнародними стандартами, надаючи можливість повсюдного використання такої звітності для досягнення різних цілей при виході компанії на світові ринки.

Трансформація фінансової звітності - перший крок в процесі залучення іноземних інвесторів до українських компаній.

Хто повинен застосовувати МСФЗ?

Хто повинен застосовувати МСФЗ

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р № 996-ХІV, фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ повинні складати:

 • підприємства, що представляють суспільний інтерес;
 • публічні акціонерні товариства;
 • підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
 • підприємства, що здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
 • добровільний перехід на використання МСФЗ.

Головні переваги впровадження МСФЗ.

 

 • порівнянність фінансової звітності українських та іноземних компаній;
 • довіру інвесторів до компанії, якщо при цьому можна отримати інвестиції, кредити від іноземних інвесторів;
 • створення інформаційної бази для ефективного прийняття адміністративних рішень;
 • точність, достовірність, прозорість генерується фінансової інформації;
 • дотримання єдиних визнаних правил, стандартів і форм при складанні фінансових звітів.

Метод застосування МСФЗ.

Метод застосування МСФЗ

Трансформація фінансової звітності: показники фінансової звітності за МСФЗ формуються грунтуючись на даних фінансової звітності за П (С) БО, які скориговані на величину відмінностей в оцінках, критерії визнання та принципах ведення обліку та складання фінансової звітності (згідно МССП 4410).

Основні кроки процесу переходу компанії на МСФЗ.

Основні кроки процесу переходу компанії на МСФЗ

 1. Підготовка кпереходу іпервому застосування МСФЗ;
 2. Аналіз Балансу (ф. 1) іфінансовихрезультатовкомпаніі (ф. 2). Вивчення існуючої облікової політики поп (С) БУ;
 3. Разработка облікової політики по МСФЗ;
 4. Определеніе відмінностей між діючою практикою звітності та політикою звітності по МСФЗ;
 5. Аналіз податкових ефектів різниці між діючою практикою звітності та політиками по МСФЗ;
 6. Рассмотреніе доцільності переоцінки основних засобів та інших необоротних активів надату першого застосування МСФЗ. Проведення переоцінки (дооцінки, уцінки) (МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності») на 01.01.2020 г.;
 7. Аналіз відповідності IT-систем вимогам ведення обліку по МСФЗ. Узгодження залучення відповідних IT-спеціалістов;
 8. Оценка готовності бізнес-процесів для підготовки звітності відповідно до вимог МСФЗ. Виявлення «слабких ділянок» і розробка рекомендацій;
 9. Оценка достатності кількості фахівців, які мають необхідні навички для переходу на МСФЗ. Навчання персоналу, включаючи теорію і практику МСФЗ, з урахуванням специфічних вимог ведення деятельності;
 10. Разработка трансформаційного файлу в Excel для складання фінансової звітності за МСФЗ з меппінгомсчетов;
 11. Подготовка фінансовой звітності за 2020р.:
 • визначення справедливих залишків на 01.01.2020р. шляхом оцінки (согласноМСФЗ1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»). Подготовка промежуточной фінансовой отчетності по МСФЗ за 1,2,3,4 квартали2019г. (Трансфайлиіотчетность в форматеWord). Узгодження формату і складу статей і форм фінансової звітності, а також приміток до фінансової звітності, які будуть використовуватися при складанні річної фінансової звітності;
  
 • подготовка фінансовой отчетності по МСФЗ за 2019 р;
 • подготовка годовой фінансовой отчетності по МСФЗ за 2019 р -трансфайл іотчетность в форматеWord (Баланс на 01.01.2019 р і31.12.2019г., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни в капіталі за 2019 р. , Примітки тільки за 2019 р.).

    12.Трансформація фінансовойотчетностіза 2020р.:

 • подготовка проміжної фінансовой звітності по МСФЗ за 1 квартал 2020г.-трансфайл іотчетность в форматеWord (з порівняльною інформаціейза 1 квартал 2020 р.);
 • подготовка проміжної фінансовой звітності по МСФЗ за 1 полугодіе2020 р-трансфайл іотчетность в форматеWord (з порівняльною інформаціей за 1 полугодіе 2020г.);
 • подготовка проміжної фінансовой звітності по МСФЗ за 9 місяців 2020г.-трансфайл іотчетность в форматеWord (з порівняльною інформаціейза 9 місяців 2020 г.);
 • подготовка річний фінансовой звітності по МСФЗ за 2020г.-трансфайл іотчетность в форматеWord (Баланс на 01.01.2019 р, 31.12.2019г., 31.12.2020 р, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни в капіталеза 2019р. та 2020 р, Прімечаніяза 2019-2020 рр.).
  Компанія починає ведення бухгалтерского обліку по МСФЗ з 01.01.2020 г. Прімечаніе: звіт по МСФЗ буде поданий за 2020г.

          Що ми пропонуємо.
ТОВ "Комплаенс-Аудит" допоможе швидко, ефективно і надійно перейти на МСФЗ, надасть послуги зі складання та трансформації фінансової звітності згідно з правилами МСФЗ, а також послуги з:
розробці та подальшому впровадженню низки певних дій з метою адаптації до інструментів МСФЗ;
розробці облікової політики для Вашої компанії;
консультування щодо використання та впровадження МСФЗ;
навчання Вашого персоналу.

               Що отримуєте Ви.

За результатами трансформації фінансової звітності Ви отримуєте:

Облікова політика за МСФЗ


Містить принципи, основи, правила та практичні підходи, що застосовуються компанією при підготовці та поданні фінансової звітності

 

Фінансова звітність, складена за МСФЗ


Включає всі необхідні розкриття і примітки

 

 

27/11/2019 16:38:34
0
1688

text_comments

text_note